Stipel-opleidingen

In Nederland wordt op het gebied van veilig werken in de elektrotechniek onderscheid gemaakt in 3 verschillende sectoren: de energieproductiesector, de netwerkbedrijven en industrie & utiliteit. De energieproductiesector en industrie & utiliteit vallen op het gebied van veilig werken in de elektrotechniek onder Stipel Industrie & Utiliteit (I&U). De netwerkbedrijven vallen onder Stipel PCE (Persoons Certificering Energiebedrijven).

Stipel Industrie & Utiliteit (I&U)

Normec Inrush verzorgt gecertificeerde opleidingen zoals Installatie- en Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon en Voldoende Onderricht Persoon in zowel de laag- als in de hoogspanning. Ook een combinatie-opleiding van beiden is mogelijk. Deze basis- en herhalingsopleidingen zijn gebaseerd op eind- en toetstermen die zijn opgesteld door Stipel. De eerste keer moet zowel een basis- als een certificeringstoets en praktijk worden afgelegd. Normec Inrush biedt bij iedere opleiding een gratis e-learningfaciliteit aan.

Certificering is 3 jaar geldig. Vanaf 6 maanden voor het verlopen van een certificaat kan dit worden verlengd. Het oude certificaat blijft geldig tot de einddatum en het nieuwe certificaat gaat dan in direct na de einddatum van het oude certificaat. Een kandidaat die al eerder is gecertificeerd, is vrijgesteld van de basistoets, indien de hercertificatie uiterlijk 2 jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn certificaat is afgerond. In de herhalingsopleiding wordt geen basistheorie gedoceerd. Bij het niet voldoen aan de vrijstellingsregel basistoets, kan de cursist de basisopleiding opnieuw volgen.

De productiesector (E-On, EPZ, Engie, NUON, RWE, etc.) heeft een eigen branchesupplement, de BEI BSP, die zich aansluit bij de normen NEN3140 (laagspanning) en NEN3840 (hoogspanning). Derhalve conformeren zij zich aan Stipel I&U. Normec Inrush verzorgt bij een aantal van deze bedrijven de opleidingen.

Stipel PCE (Persoons Certificering Energiebedrijven)

Voor werkzaamheden aan netten en installaties van netbeheerders (bijv. Stedin, TenneT, Alliander, Delta, Enexis, Westland etc.) zijn aparte Stipel PCE-certificaten ontwikkeld. Inrush verzorgt ook deze opleidingen. Dit betreft zowel certificering voor de BEI BLS (laagspanning), als de BEI BHS (midden- en hoogspanning).

De certificering is gebaseerd op de door Netbeheer Nederland uitgegeven regelgeving inclusief veiligheidswerkintructies (VWI’s). De opleidingen zijn gebaseerd op eind- en toetstermen van de Stipel PCE-certificatieschema’s.

Verschillen Stipel Industrie & Utiliteit en Stipel PCE

Onderstaand schema geeft een overzicht van alle mogelijkheden, en de verschillen tussen Stipel Industrie & Utiliteit en Stipel PCE. Let op dat bij Stipel PCE-certificering bepaalde vooropleidingen, afhankelijk van de specifieke aanwijzing, strikt noodzakelijk zijn. Neem contact op met uw opdrachtgever voor de juiste aanwijzing, zodat Normec Inrush daarbij de juiste opleiding kan verzorgen. Ook is daarbij van belang in welk domein u werkzaam bent.

Stipel examen

Normec Inrush regelt voor u het Stipel Industrie & Utiliteit- of Stipel PCE-examen. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke examenbureau en de examens zijn gebaseerd op de vakbekwaamheidseisen die door Stipel zijn vastgelegd. Stipel Industrie & Utiliteit is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Wanneer een examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de cursist een persoonscertificaat van de certificerende instelling DEKRA.

Benieuwd wat wij voor u kunnen
betekenen?

Op zoek naar een erkende opleider voor (Stipel) veiligheidsexamens? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Naast ruime ervaring, is flexibiliteit in planning de grote kracht van Normec Inrush. Door de flexibele planning, sluiten onze opleidingen goed aan op de behoefte van onze klanten binnen het dagelijks werk.

Vraag een offerte aan

Neem contact met ons op